Partnerstwo południowo-wschodniego Podlasia

Siedemnastego maja br. w Białymstoku zawarte zostało porozumienie pomiędzy samorządem województwa podlaskiego a powiatami: bielskim, siemiatyckim i hajnowskim.

Ilustracja do artykułu Partnerstwo południowo-wschodniego Podlasia2-640.jpg

Jego celem jest przygotowanie strategii terytorialnej oraz pakiet projektów kluczowych dla obszaru partnerstwa południowo-wschodniego Podlasia.

Planowana strategia i projekty kluczowe zostaną przygotowane przez specjalnie utworzone w tym celu centrum doradcze, zatrudniające zespół ekspertów. Opracowane plany posłużą zintegrowanym działaniom samorządów tej części regionu, wzmacniając jego potencjał i zapewniając dalszy rozwój.

Partnerstwo południowo-wschodniego Podlasia zostało powołane przez zainteresowane samorządy. Oprócz trzech wymienionych już powiatów dołączyły do niego leżące na ich terenie gminy oraz dwie gminy z powiatu białostockiego – Gródek i Michałowo. Koordynatorem przedsięwzięcia będzie samorząd województwa podlaskiego, z którego budżetu pokryte zostaną wydatki związane z organizacją i utrzymaniem centrum doradczego dla partnerstwa.

Wypowiadając się dla portalu „Wrota Podlasia” starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski stwierdził: – Samorząd województwa w swojej strategii wpisał subregion bielski jako istotny ośrodek wzrostu i to porozumienie traktuję jako kolejny krok do urzeczywistnienia subregionu bielskiego. Mamy aspiracje, aby rozwijać się w takim tempie jak subregion łomżyński lub suwalski.

 

pd, fot. Wrota Podlasia

Powrót na początek strony