Przyspieszają inwestycje drogowe

Powiat bielski nie zwalnia tempa wdrażania kolejnych inwestycji drogowych. Z wykonawcami – firmami budowlanymi podpisane zostały dwie kolejne umowy na realizację zadań drogowych.

Ilustracja do artykułu inwestycje drogowe.jpg

Są to przebudowa drogi powiatowej nr 1599B ulice Piłsudskiego i Bielska w Brańsku oraz rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1575B łącznie z przebudową mostu w miejscowości Strabla. Decyzje w sprawie modernizacji tych dróg podjęły zarząd i rada powiatu, wprowadzając zadania do budżetu powiatu. Powiat jest też inwestorem, a zasadnicza część kosztów obciąża jego budżet.

Droga w Strabli

Droga w Strabli

Wykonawcą robót na brańskich ulicach jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Trakt” sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem. Koszt przebudowy wyniesie ok. 1,8 mln zł. Proporcjonalny udział powiatu i gminy miejskiej Brańsk stanowić będzie połowę wydatków na to zadanie, a pozostała część zostanie dofinasowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W wyniku przebudowy ulice uzyskają nową nawierzchnię bitumiczną szerokości siedmiu metrów na odcinku 503 metrów. Przebudowane zostaną chodniki, cztery skrzyżowania oraz wybuduje się kanał deszczowy. Planowane zakończenie robót nastąpi w ciągu pięciu miesięcy od daty podpisania umowy.

Ulice Piłsudskiego i Bielska w Brańsku

Ulice Piłsudskiego i Bielska w Brańsku

Budowę drogi powiatowej do miejscowości Strabla przeprowadzi Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Inwestycja o wartości ponad 1,6 mln zł realizowana będzie przez powiat, przy czym poniesie on koszty w wysokość ok. 800 tys. zł. Pozostałe środki pochodzić będą z rezerwy budżetu państwa. Planowana jest przebudowa mostu z podniesieniem jego nośności do 40 ton. Nowa jezdnia o długości 400 metrów uzyska szerokość sześciu metrów oraz zmodernizowane zostanie skrzyżowanie. Planowane zakończenie robót nastąpić ma w ciągu pięciu miesięcy od daty podpisania umowy.

 

pzd, pd

Powrót na początek strony