Siedemdziesięciolecie zawodowej straży pożarnej w Bielsku Podlaskim

Dziesiątego czerwca bielscy strażacy obchodzili 70. rocznicę powstania zawodowej straży pożarnej. Powiat bielski z tej okazji ufundował komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim jubileuszowy dzwon.

Ilustracja do artykułu IMG_9206.JPG

Jako pierwszy podczas uroczystego apelu uderzył w niego starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, któremu towarzyszył wicestarosta Piotr Bożko.

Uroczystość zgromadziła funkcjonariuszy bielskiej komendy, jak też wielu gości. Wśród nich znaleźli się samorządowcy – burmistrzowie i wójtowie miast i gmin z terenu powiatu, duchowni, przedsiębiorcy, przedstawiciele innych służb mundurowych. Z okazji tegorocznego Dnia Strażaka komendant powiatowy PSP starszy brygadier Waldemar Kudrewicz wręczył wyróżniającym się podwładnym awanse i odznaczenia. Natomiast goście złożyli wszystkim strażakom życzenia i podziękowania za ich ofiarną służbę.

przemówienie starosty bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego

„Pragniemy złożyć najszczersze gratulacje oraz wyrazić słowa wielkiego uznania za trud i poświęcenie podczas pełnienia zaszczytnej służby dla dobra mieszkańców powiatu bielskiego” – napisali starostowie i przewodniczący rady powiatu w liście gratulacyjnym wręczonym komendantowi. „Niech dalsza praca będzie źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania, a św. Florian otoczy opieką wszystkich Strażaków i ich rodziny”.

w jubileuszowy dzwon uderza starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski

Zawodowa straż pożarna w Bielsku Podlaskim powstała 1 lutego 1951 r. na bazie funkcjonującej wcześniej ochotniczej straży pożarnej. Początkowo liczyła ona 17 funkcjonariuszy, a pierwszym komendantem był ppor. Aleksander Kochan. Ciekawostką jest, że początkowo jednostka nie posiadała na wyposażeniu telefonów, a do pożarów wyjeżdżano na łunę lub dym (Krystyna Mazuruk, Bielska Straż Ogniowa, KP PSP w Bielsku Podlaskim, 2006). Poprawę zaplecza sprzętowego i lokalowego przyniosły dopiero lata 70. ubiegłego wieku stopniowo malało także zagrożenie pożarowe, głównie w miastach, w których stopniowo likwidowano zwartą zabudowę drewnianą, wznosząc nowe budynki z trwalszych materiałów i rozbudowując wielorodzinne osiedla z wielkiej płyty. Wprowadzane w kraju zmiany administracyjne wpływały także na nazwę bielskiej placówki. W 1975 roku komendę powiatową Zawodowej Straży Pożarnej zmieniono na komendę rejonową, natomiast 1 lipca 1992 r. powołano komendę rejonową Państwowej Straży Pożarnej. W 1991 roku komenda jeszcze pod starą nazwą została włączona do uruchomionego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), stanowiącego element systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 1 stycznia 1999 r. wraz z reaktywowaniem powiatów, przemianowano ją na komendę powiatową PSP. Została ona związana z administracją powiatową poprzez utworzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, którym kierował starosta bielski. Dalszy rozwój bielskiej komendy i nowe zadania przyniosło wejście Polski do Unii Europejskiej, co przyniosło m.in. utworzenie w 2005 roku Powiatowego Centrum Ratownictwa wraz z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania i Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

uczestniczy uroczystości

 

pd, fot. KP PSP BP

Powrót na początek strony