Skrócony termin na rejestrację auta sprowadzonego z zagranicy oraz zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu

Specustawa covidowa uchwalona w marcu ubiegłego roku wydłużała do 180 dni terminy na zarejestrowanie używanego pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE oraz zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego. Przepisy te obowiązywały do 31 grudnia 2020 r. Obecnie właścicieli pojazdów obowiązuje 30-dniowy termin na dokonanie tych czynności. Dotyczy on wszystkich, którzy zakupili pojazd po 1 stycznia 2021 r.

Ilustracja do artykułu auto-736794_640-pixabay.jpg

Obowiązujące w ubiegłego roku przepisy pozwalające na zarejestrowanie importowanych aut oraz złożenie zawiadomienia o zakupie lub sprzedaży pojazdów zostały wprowadzone z uwagi na panującą pandemię koronawirusa. Jednak ustawa ograniczyła czasowo to udogodnienie, jako datę graniczną wskazując ostatni dzień grudnia ubiegłego roku. Naruszenie obecnie obowiązującego 30-dniowego terminu skutkować będzie karą finansową w wysokości od 200 do 1000 zł.

Ze względu na obowiązujące w bielskim starostwie powiatowym środki bezpieczeństwa informujemy, iż możliwe jest skorzystanie z obsługi, m.in. w sprawach komunikacyjnych, za pomocą urządzeń teleinformatycznych. W razie konieczności bezpośredniego kontaktu obowiązkowe jest używanie maseczek ochronnych, dezynfekcja rąk oraz ograniczony dostęp do pomieszczeń. W budynku starostwa nie może przebywać więcej klientów niż wynosi liczba pomieszczeń, w których prowadzona jest obsługa. Klienci są wpuszczani do nich pojedynczo.

W razie potrzeby kontaktu w sprawach związanych z rejestracją pojazdu lub zgłoszeniem jego nabycia/zbycia prosimy skorzystać z telefonu dzwoniąc pod numer 85 833 26 23.

 

pd

Powrót na początek strony