Sprawozdawczość budżetowa powiatu bielskiego

Od blisko miesiąca zarząd powiatu bielskiego opracowuje i zatwierdza dokumenty stanowiące podsumowanie wyników finansowych powiatu za poprzedni rok.

Ilustracja do artykułu money 640.jpg

Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest uchwała w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2020 rok. Jest ona przekazywana również w trybie odrębnej uchwały organowi stanowiącemu – radzie powiatu. Rada z kolei na najbliższej sesji podejmie własny akt prawny dotyczący rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za ubiegły rok.

Jak przedstawia się wykonanie budżetu powiatu za rok 2020? Dochody wykonane wyniosły 69 mln zł, w tym bieżące – 59,5 mln zł, a majątkowe – 9,5 mln zł.

Powiat bielski poniósł wydatki w kwocie 65,5 mln zł, w tym wydatki bieżące – 53 mln zł, a majątkowe – 12,6 mln zł.

Dzięki prowadzonej przez zarząd racjonalnej i proinwestycyjnej polityce powiat zanotował w ubiegłym roku bardzo dobry wynik finansowy. Rezultatem podejmowanych działań jest nadwyżka w budżecie wynosząca 3,4 mln zł. Tak korzystna sytuacja finansowa pozwoli władzom powiatu na zrealizowanie kilku ważnych inwestycji, m.in. oczekiwanej od dawna i obecnie wkraczającej w fazę realizacji budowy hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2020 rok zyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

 

pd, fot. Fz, Pixabay

Powrót na początek strony