Wstępne wyniki matur

Dysponujemy już wstępnymi informacjami o wynikach egzaminów maturalnych przeprowadzonych w maju 2021 roku w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat bielski.

Ilustracja do artykułu informator szkolny.png

Do egzaminu dojrzałości przystąpiło 230 tegorocznych absolwentów. Nieoficjalne jeszcze wyniki wskazują na znakomitą zdawalność, przekraczającą średnią wojewódzką i krajową. Dotyczy to zarówno liceów ogólnokształcących, jak i techników.

Najlepiej pod tym względem plasują się licea ogólnokształcące. Zdawalność matur w tej kategorii szkół wyniosła w powiecie 90,8 proc. Dla porównania średnia wojewódzka to 86 proc., zaś krajowa – 81 proc. Najlepiej wypadł egzamin w I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim, z wynikiem 92,9 proc. II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim może poszczycić się również wysokim, ponadprzeciętnym wynikiem – 88 proc.

Bardzo dobre wyniki matur osiągnęły także bielskie technika. Średnia powiatowa to 77,6 proc., przy 73,5 proc. w województwie i 64 proc. w kraju. Oba zespoły szkół, w skład których wchodzą technika nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego i nr 4 im. Ziemi Podlaskiej, osiągnęły niemal identyczny poziom zdawalności. Wynik ZS nr 1 to 77,5 proc., natomiast ZS nr 4 – 77,78 proc.

Osiągnięte przez absolwentów szkół rezultaty egzaminów maturalnych niezmiernie cieszą, zważywszy iż są one jednymi z najlepszych w kraju. Są także dowodem na stale rosnący poziom nauczania w szkołach prowadzonych przez nasz powiat. To z kolei jest efektem zarówno zaangażowania nauczycieli i dyrekcji szkół, jak też polityki edukacyjnej władz powiatu. Jej priorytetem zawsze było zapewnienie atrakcyjności kształcenia w naszych placówkach oświatowych poprzez stałe rozbudowywanie zaplecza dydaktycznego i sportowego, modernizację budynków i wyposażanie pracowni w coraz nowocześniejsze pomoce naukowe.

 

pd, OK, fot. I LO

Powrót na początek strony