XXIV sesja Rady Powiatu – relacja

Dwudziestego czwartego maja br. obradowała rada powiatu w ramach XXIV sesji w bieżącej kadencji. Obrady miały charakter nadzwyczajny, sesja zwołana została bowiem na wniosek zarządu powiatu.

Ilustracja do artykułu sesja24-640.jpg

Zdalne obrady XXIV sesji rady powiatu

Skutkiem tego był skrócony czas na dostarczenie radnym materiałów sesyjnych oraz brak w porządku obrad zagadnień znajdujących się w programach „zwyczajnych” sesji, takich jak przyjęcie protokołu poprzednich obrad czy sprawozdania z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym.

Obecna sesja zwołana została w celu dokonania zmian w budżecie powiatu bielskiego na 2021 rok związanych z rozstrzygnięciem przetargu na budowę hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. Informację w tej sprawie przedstawił wicestarosta Piotr Bożko. Wynika z niej, iż w przeprowadzonym przetargu złożono osiem ofert, z których najniższą i ważną okazała się być oferta Firmy Usługowo-Budowlanej „Wróblewski” Andrzej Wróblewski z Bielska Podlaskiego. Obecnie trwają przygotowania do zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą. W związku z tym przedstawiono radzie propozycję zmian w budżecie powiatu, polegających na określeniu ogólnej wartości zadania na ok. 5,2 mln zł. Oprócz już poniesionych do roku 2020 wydatków (dokumentacja, studium wykonalności, aktualizacja kosztorysów, przyłącze elektryczne), na ich sumę złożą się jeszcze środki w wysokości 2,2 mln zł zarezerwowane na rok 2021 oraz blisko 2,9 mln zł przeniesione na rok 2022. Ze względu na okres realizacji inwestycji, obejmujący również przyszły rok, niezbędne było także podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego.

Rada zatwierdziła zmiany w budżecie powiatu na rok 2021 oraz wieloletniej prognozie finansowej, co umożliwia obecnie zawarcie umowy z wykonawcą zadania i realizację planowanej inwestycji.

 

pd

Powrót na początek strony