Zarząd Powiatu z absolutorium

Rada powiatu bielskiego na XXIII sesji 29 kwietnia udzieliła absolutorium zarządowi powiatu.

Ilustracja do artykułu sesja23.jpg

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z wykonania budżetu powiatu za ubiegły rok radni w głosowaniu poddali ocenie prawidłowość polityki finansowej prowadzonej przez zarząd. Za udzieleniem absolutorium głosowało 16 radnych, a tylko jeden wstrzymał się od głosu.

Na tej samej sesji zarząd otrzymał również votum zaufania po przedstawieniu raportu o stanie powiatu za 2020 rok. Dokument ten stanowi podsumowanie działalności powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Z raportem o stanie powiatu bielskiego za rok 2020 można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

pd

Powrót na początek strony