Instytucje wsparcia działalności innowacyjnej

Na terenie powiatu bielskiego działają instytucje, które zajmują się wspieraniem przedsiębiorców. Świadczą one różnego rodzaju usługi w zakresie doradztwa, finansów, szkoleń, udzielają informacji.

Apit s.c. Biuro Rachunkowe
Anna Gul, Jerzy Gul
ul. Białostocka 35
17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 85 730 88 38
faks: 85 730 88 38
e-mail: apitbiuro@poczta.onet.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Rodzaje usług:
– doradcze (o charakterze ogólnym).

Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim
ul. 3 Maja 14
17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 85 730 05 55
faks: 85 730 07 77
e-mail: kontakt@bsbielsk.pl
www.bsbielsk.pl
Rodzaje usług:
– finansowe (udzielanie poręczeń, udzielanie pożyczek),
– specjalizacja w obsłudze określonej branży klientów (rolnictwo).

Biuro Doradztwa Podatkowego Mirosław Roszczyc
Piliki 112
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 509 582 576
e-mail: roszczyc15@wp.pl
www.miroslawroszczyc.pl
Rodzaje usług:
– doradztwo podatkowe, gospodarcze w pozyskaniu środków UE i krajowych na wsparcie biznesu,
– prowadzenie księgowości, kadr i płac oraz obsługa BHP,
– rozliczanie czasu pracy kierowców na poziomie eksperckim wg płac stosowanych we wszystkich krajach UE,
– procedury zwrotu podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim (VAT-REF).

Biuro Obrachunkowe
Doradca Podatkowy Jadwiga Pogońska

ul. Brańska 74a
17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 85 730 61 30
faks: 85 730 88 53
e-mail: j.pogonska@interia.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Rodzaje usług:
– doradcze (o charakterze ogólnym),
– szkoleniowe,
– informacyjne (o administracyjno-prawnych aspektach wykonywania działalności gospodarczej, dostępnych programach pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz innych dostępnych źródłach finansowania działalności gospodarczej).

Centrum Kształcenia Praktycznego
przy Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

ul. Szkolna 12
17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 85 833 27 30
faks: 85 833 27 32
e-mail: ckp@powiatbielski.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Rodzaje usług:
– szkoleniowe.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
ul. Mickiewicza 95
17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 85 730 21 27
Usługi i zadania:
– reprezentowanie zrzeszonych organizacji wobec organów administracji państwowej i samorządowej,
– prowadzenie i rozwijanie działalności społeczno-gospodarczej na rzecz rzemiosła,
– organizowanie i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł czeladnika i mistrza,
– podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzemieślników poprzez różne formy szkolenia,
– nadzór nad organizacją i przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle w celu nauki zawodu,
– udzielanie zrzeszonym organizacjom i zakładom pomocy instruktażowej i doradczej w sprawach organizacyjnych, prawnych i ekonomiczno-finansowych,
– tworzenie warunków sprzyjających działalności marketingowej i promocji regionalnego rzemiosła.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Centrum Wspierania Biznesu w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewicza 31/14
17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 85 730 18 42
faks: 85 730 30 22
e-mail: bielach@pfrr.bialystok.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.pfrr.bialystok.pl
Rodzaje usług:
– doradcze (o charakterze ogólnym, o charakterze proinnowacyjnym),
– informacyjne (o administracyjno-prawnych aspektach wykonywania działalności gospodarczej, dostępnych programach pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz innych dostępnych źródłach finansowania działalności gospodarczej, danych teleadresowych, zasadach inwestowania w krajach Unii Europejskiej, zasadach sporządzania wniosków o pomoc publiczną i finansowanie działalności gospodarczej z innych źródeł, wprowadzanie informacji o ofercie handlowej do baz danych służących nawiązywaniu współpracy gospodarczej, wyszukiwanie potencjalnych partnerów gospodarczych w dostępnych bazach danych),
– finansowe (udzielanie pożyczek).

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim

ul. Kryniczna 22
17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 85 730 24 49
faks: 85 730 24 49
e-mail: bielsk@zdz.bialystok.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.zdz.bialystok.pl
Rodzaje usług:
– szkoleniowe.

Newsletter

Powrót na początek strony