Rynek pracy

Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 59,9 proc. ogółu mieszkańców powiatu bielskiego. Powiat bielski od paru lat należy do powiatów o najniższej stopie bezrobocia rejestrowanego.

Na koniec grudnia 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim było zarejestrowanych 1667 osób bezrobotnych. W grudniu 2016 roku stopa bezrobocia w powiecie bielskim wyniosła 7 proc. i była jedną z najniższych w województwie podlaskim, gdzie kształtowała się ona na poziomie 10,4 proc. Dla porównania poziom bezrobocia odnotowanego w skali kraju wynosił 8,3 proc.

Bezrobocie najczęściej dotyka ludzi młodych, wchodzących na rynek pracy. Młodzież w wieku od 18 do 25 lat w grudniu 2016 r. stanowiła 29 proc. ogółu bezrobotnych w powiecie. Blisko 48 proc. bezrobotnych to kobiety.

Pod względem poziomu wykształcenia najmniejszą grupę bezrobotnych tworzą osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (11 proc. ogółu bezrobotnych w powiecie) i wykształceniem wyższym (14 proc. ogółu bezrobotnych w powiecie).

Informacje dotyczące zawodów które zostały zaklasyfikowane do grupy zawodów deficytowych, zrównoważonych lub nadwyżkowych w powiecie można znaleźć w opracowaniu „Barometr zawodów 2017” dla powiatu bielskiego i województwa podlaskiego oraz w Podlaskiej Mapie Zawodów i Kwalifikacji 2016 (zawody skrajnie deficytowe i deficytowe: województwo podlaskie – str. 50, powiat bielski – str. 115).

Więcej informacji nt. lokalnego rynku pracy można znaleźć na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.

 

ap

Newsletter

Powrót na początek strony