Konta bankowe

35 8063 0001 0070 0706 9020 0004

Rachunek dochodów Skarbu Państwa, dotyczy opłat z tytułu:
1) wieczystego użytkowania,
2) trwałego zarządu,
3) dzierżawy,
4) najmu,
5) sprzedaży majątku Skarbu Państwa, którym dysponuje Starosta.

* * *

19 8063 0001 0070 0706 9020 0001

Rachunek podstawowy Starostwa Powiatowego, z którego dokonywane są płatności z tytułu ponoszonych wydatków oraz dotyczy wpłat na dochody własne z tytułu:
1) najmu,
2) dzierżawy,
3) opłat za media (energia cieplna, woda),
4) sprzedaży majątku Powiatu,
5) opłat komunikacyjnych (prawa jazdy, rejestracja pojazdów),
6) sprzedaż map,
7) wypisy,
8) wyrysy,
9) udzielanie informacji.

* * *

62 8063 0001 0070 0706 9020 0003

Rachunek Starostwa Powiatowego, na którym ewidencjonowane są depozyty, w tym:
1) wadia przetargowe,
2) zabezpieczenie wykonania umowy,
3) tenuty dzierżawne obszarów łowieckich opłacane przez koła łowieckie.

Właścicielem rachunków jest Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

Aktualności

Newsletter

Powrót na początek strony