Edukacja

Na terenie powiatu bielskiego funkcjonuje sześć szkół ponadpodstawowych: dwa samodzielne licea ogólnokształcące i cztery zespoły szkół. Dwa z nich działają w Bielsku Podlaskim, jeden w Brańsku i jeden w Rudce. Powiat Bielski prowadzi również Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Centrum edukacji w powiecie bielskim stanowi miasto Bielsk Podlaski. Oprócz zespołów szkół i liceów funkcjonują tu cztery szkoły podstawowe. Młodzież o zainteresowaniach muzycznych może kształcić się w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia. W mieście działa również jedyne w Polsce Policealne Studium Ikonograficzne.

zdjęcie: Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

W szkołach zawodowych prowadzonych przez Powiat Bielski uczniowie mogą kształcić się w następujących zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie,  technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik logistyk, technik hotelarstwa, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Jest też klasa wielozawodowa (np. kucharz, piekarz, cukiernik, elektryk itp.) oraz prowadzone są kwalifikacyjne kursy zawodowe, np. prowadzenie produkcji rolniczej.

Powiat Bielski prowadzi również internat przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim na 125 miejsc.

zdjęcie: zdjęcie: Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim

Najbliższym ośrodkiem akademickim jest miasto Białystok, oddalone od stolicy powiatu o ok. 50 km.

W szkołach prowadzonych przez powiat bielski kształci się 1527 uczniów (stan na 30 września 2020 r.). Szkoły wyposażone są w nowoczesną bazę dydaktyczną do prowadzenia zarówno kształcenia ogólnego jak i zawodowego,  posiadają również zaplecze sportowe.

W Bielsku Podlaskim działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Otacza ona opieką: przedszkola, punkty przedszkolne, odziały przedszkolne, szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe. Pieczą Poradni objęte są  dzieci w wieku do pięciu lat, dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

 

mch

Powrót na początek strony