Kultura

Ciekawą ofertę kulturalną proponuje Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Muzeum posiada zbiory dokumentujące bogatą historię Bielska Podlaskiego. Są to kolekcje pocztówek i fotografii prezentujących miasto i jego mieszkańców na przestrzeni XX wieku. Wiedzę o dziejach Bielska Podlaskiego wzbogacają posiadane przez Muzeum XIX-wieczne dokumenty. Placówka gromadzi również dzieła artystów ludowych z terenu ziemi bielskiej, wśród których znajdziemy pisanki, koszyki, tkaniny oraz eksponaty etnograficzne, obrazujące życie mieszkańców okolicznych wsi (drobne narzędzia rolnicze, naczynia, elementy strojów). Zabytkowe wnętrza ratusza doskonale nadają się do prezentowania dorobku kultury ludowej, sztuki i historii tych ziem.

zdjęcie: Chór Polskiej Pieśni Narodowej

Chór Polskiej Pieśni Narodowej

Atrakcyjność powiatu bielskiego podnoszona jest poprzez aktywną działalność Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim, który proponuje bogatą ofertę kulturalną, skierowaną do szerokiego grona odbiorców. Przy BDK działa wiele zespołów i grup artystycznych: Chór Polskiej Pieśni Narodowej, chór kameralny Canto oraz chór Kuranty, Zespół Białoruskiej Pieśni Ludowej „Małanka”, Chór Pieśni i Tańca „Wasiloczki”. W działania Domu chętnie włącza się młodzież, biorąc udział w zajęciach Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok”, Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Wokalnego „Dziurawy Wigwam”, Dziecięcego Zespołu „Karuzela” oraz Studia Piosenki „Fart”. Oprócz zespołów muzycznych młodzi mieszkańcy powiatu mogą uczestniczyć w pracy Grupy Teatralnej „Antrakt”, kół plastycznych Koloryt i Kolaż oraz zespołów tańca nowoczesnego Image i Flow. Pod patronatem BDK działa Zespół Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki” oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół nr 1 im. J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim.

zdjęcie: Małanka

Małanka

Życie kulturalne powiatu rozwija się również dzięki działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach, Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku, Gminnego Ośrodka Kultury w Orli, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach oraz Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. A. Dernowskiej w Kalnicy. Dawne obyczaje, pieśni i tańce kultywują liczne zespoły folklorystyczne: Mianka oraz Zespół Pieśni i Tańca „Skowronki” z Brańska, Klekociaki i Krasuni z Bociek, Rodyna z Dubiażyna, Orlanie z Orli, Malinki z Malinnik, Zgodne Maki z Rajska.

zdjęcie: Podlaskie Kukułki

Podlaskie Kukułki

Zainteresowaniem turystów cieszą się liczne imprezy cykliczne, które prezentują bogactwo kulturowe powiatu bielskiego. Spośród nich należy wymienić chociażby: Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej „Jesień Bardów”, Festiwal Kultury Ukraińskiej „Podlaska Jesień”, Dziecięco-Młodzieżowy Festiwal Kolędy, Pastorałki Współczesnej „Kantyczka”, Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego, „Spasauskija Zapusty”, Koncert Białoruskich Zespołów Artystycznych, Konkurs Recytatorski „Trójgłos Poetycki” czy Orlańskie Spotkania. Ponadto w powiecie odbywają się różne imprezy o charakterze rekreacyjnym bądź sportowym, jak np. festyn Tłoka w Rudce, powiatowe obchody Dnia Rzeźnika i Drzewiarza w Brańsku.

zdjęcie: Wasiloczki

Wasiloczki

W kilku ośrodkach pielęgnowane jest tradycyjne rękodzieło, np.: w Augustowie pisankarstwo, w Bielsku Podlaskim bednarstwo, w okolicach Orli plecionkarstwo, a w Krywiatyczach kowalstwo.

zdjęcie: Rękodzieło

Nieodłącznym elementem tradycyjnej kultury ludowej jest regionalna kuchnia, dostępna w wielu gospodarstwach agroturystycznych, znajdujących się na terenie powiatu bielskiego. Turyści mogą tu skosztować własnoręcznie upieczonego chleba, kiszki czy babki ziemniaczanej.

Aktualności

Newsletter

Powrót na początek strony