Sprzedaż nieruchomości

  • Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Bielsku Podlaskim, ul. Koszarowa, ul. Studziwodzka

    Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerami geodezyjnymi działek: 3650/3 o powierzchni 0,2006 ha, położonej w obrębie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Koszarowej, 3650/6 o powierzchni 0,0198 ha, położonej w obrębie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Studziwodzkiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1P/00075649/9.

    Czytaj więcej
  • Przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Rudce

    Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim ogłasza dziewiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 1075/3 o powierzchni 0,1034 ha, położonej w obrębie 0009 Rudka, gmina Rudka, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1P/00100064/9.

    Czytaj więcej
Powrót na początek strony